Repositorio UVigo

Palabras Secretas de Ana Lois

Investigo Repository

Palabras Secretas de Ana Lois

Acuña Trabazo, Ana
 
DATE : 2017-06-02
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1627
UNESCO SUBJECT : 6202 Teoría, Análisis y Crítica Literarias ; 5101.13 Medicina Tradicional
DOCUMENT TYPE : article

ABSTRACT :

Cando se fala do traballo as mulleres, non se pode esquecer o coidado da saúde. En efecto, as tarefas que teñen que ver coas necesidades afectivas e co mantemento da vida son realizadas principalmente polo colectivo feminino e carecen de recoñecemento social e de estudo. Unha excepción é o proxecto documental da xornalista Ana Lois, denominado Palabras Secretas, e que re-cupera a medicina tradicional galega

Show full item recordFiles in this item

2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001