Repositorio UVigo

O léxico da hipoloxía no galego oral

Investigo Repository

O léxico da hipoloxía no galego oral

Groba Bouza, Fernando
 
DATE : 2021-02-03
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1742
UNESCO SUBJECT : 5705.03 Lexicografía ; 5703 Geografía Lingüística ; 3109.01 Anatomía
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Esta tese é unha proposta de compilación, clasificación e análise do caudal léxico relacionado co sector equino no noroeste da Península Ibérica no idioma galego (Galiza e concellos galegofalantes de Asturias, León e Zamora) e nas falas lusas estremeiras. E concreto, dá conta das diferentes unidades de expresión que achegaron 107 persoas -especialistas no ámbito- que foron entrevistadas ex profeso. Achega, primeiramente, as formas que estes falantes teñen para nomear ou describir os équidos segundo diferentes parámetros: a especie, o sexo, a idade, a calidade, o comportamento, as particularidades físicas ou as particularidades fisiolóxicas; en segundo lugar, os nomes e adxectivos que teñen que ver coas partes do exterior e interior do corpo dos animais; en terceiro, as denominacións vinculadas coa faneróptica; un cuarto, a terminoloxía que ten que ver coa súa cronometría; en quinto, as accións vitais básicas; e, en sexto e último lugar, o léxico vinculado cos diferentes problemas de saúde que poden presentar e os posíbeis coidados.

Show full item recordFiles in this item

Bloqueado
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001