Repositorio UVigo

Solución tecnolóxica para PREVIN-MAT

Investigo Repository

Solución tecnolóxica para PREVIN-MAT

Ribadas Pena, Francisco Jose; Gomez Meire, Silvana; Barreiro Alonso, Enrique; Fernández Mariño, Irene; Rodeiro Iglesias, Javier
 
DATE : 2020
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1995
UNESCO SUBJECT : 12 Matemáticas ; 1203.17 Informática
DOCUMENT TYPE : bookPart

ABSTRACT :

Este proxecto realiza a implementación tecnolóxica dun proceso de avaliación cognitiva e matemática de alumnado de idade escolar. Este proceso de avaliación é un estándar utilizado amplamente. Está composto por un conxunto de escalas, que á súa vez están compostas de probas e estas están formadas por exercicios. Un avaliador/a realiza unha avaliación cun alumno/a dirixindo o proceso de realización de todos os exercicios, tendo cada un deles unha mecánica diferente e un conxunto de características de execución e medición dos resultados específico. Os resultados e os datos de execución (como tempo, número de intentos ou número de erros) almacénanse para cada proba de cada avaliación para un posterior cálculo de cualificacións normalizadas para cada alumno/a. Esta ferramenta está construída nunha arquitectura cliente-servidor cun servidor Apache, linguaxe de programación PHP e base de datos MYSQL.

Show full item recordFiles in this item

2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001