Repositorio UVigo

Documentación, delimitación, estado de conservación e valoración científica e patrimonial do xacemento arqueolóxico de Aquis Querquennis (Baños de Bande, Ourense)

Investigo Repository

Documentación, delimitación, estado de conservación e valoración científica e patrimonial do xacemento arqueolóxico de Aquis Querquennis (Baños de Bande, Ourense)

Perez Losada, Fermin Emiliano; Silvares De Dios, Jessica; Lago Cerviño, Marta
 
DATE : 2020
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1996
UNESCO SUBJECT : 5505.01 Arqueología ; 2508 Hidrología ; 2508.01 Erosión (Agua)
DOCUMENT TYPE : bookPart

ABSTRACT :

O obxectivo principal deste artigo é o de documentar, delimitar e valorar os problemas de conservación e a relevancia histórica e patrimonial do xacemento arqueolóxico de Aquis Querquennis (Baños de Bande, Ourense). Para iso, delimitouse o máis exactamente posible a extensión e a entidade do xacemento (áreas escavadas e sen escavar), documentáronse todas as intervencións realizadas (antigas e recentes), recompilouse toda a información arqueohistórica obtida delas e, por último, diagnosticáronse os problemas de conservación e exhibición do xacemento, especialmente os derivados da afección das augas do encoro.

Show full item recordFiles in this item

2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001