Repositorio UVigo

Perfís aritméticos na escola elemental

Investigo Repository

Perfís aritméticos na escola elemental

Iglesias Sarmiento, Valentín; Pérez Pérez, Leire; Alfonso Gil, Sonia; Conde Rodríguez, Maria Angeles; García Señorán, María del Mar; Raposo Rivas, Manuela; Tellado González, Fernando
 
DATE : 2020
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/2002
UNESCO SUBJECT : 1206 Análisis Numérico ; 6102 Psicología del Niño y del Adolescente ; 6104.01 Procesos Cognitivos
DOCUMENT TYPE : bookPart

ABSTRACT :

Este estudo analizou a contribución das habilidades cognitivas e de dominio específico ao rendemento aritmético alcanzado nos tres últimos graos da escola elemental na procura de perfís para os grupos formados. Participaron 165 escolares (M = 10,8 anos; SD = 1,47) organizados en tres grupos: dificultades de aprendizaxe (DA), alto rendemento (AR) e rendemento típico (RT). Avaliáronse os procesos cognitivos PASS e as habilidades de dominio específico coas baterías CAS e BANEVHAR en dúas sesións individuais ao termo do curso escolar. O grupo con DA mostrou un rendemento deficitario en codificación, procesamento numérico e comprensión conceptual respecto ao grupo con RT. Os nenos e nenas con AR obtiveron resultados significativamente máis altos ca o grupo con RT en procesamento simultáneo, contaxe, procesamento numérico e comprensión conceptual.

Show full item recordFiles in this item

2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001