Repositorio UVigo

A creatividade no proceso de ensino-aprendizaxe de balonmán : estudo comparativo de dous modelos metodolóxicos na iniciación

Investigo Repository

A creatividade no proceso de ensino-aprendizaxe de balonmán : estudo comparativo de dous modelos metodolóxicos na iniciación

Fernández Pérez, Juan Luis
 
DATE : 2012-02-10
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/270
UNESCO SUBJECT : 6111.01 Creatividad ; 5312.04 Educación
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

A Creatividade, entendida como "Capacidade de producir respostas orixinais e útiles a calquera problema" é un elemento presente e nas conductas que se desenvolven nos deportes de equipo. A variabilidade nas accións é unha das manifestacións creativas nas que podemos fixar a nosa atención nun partido de balonmán O seu estudo estaría xustificado pola súa relación coa Intelixencia Táctica do xogador, sendo este un dos principais factores de rendemento individuais. Seguindo na liña de anteriores traballos, esta investigación pretende averiguar que relación pode existir entre a competencia técnica no pase e a variabilidade neste mesmo xesto técnico. Para elo, deseñáronse distintas probas que avaliasen as comptencias técnica, físico-motriz e creativa (variabilidade). Aplicouse para a avaliación da variabilidade unha ferramenta de observación de conductas creativas, deseñada e validada en anteriores investigación. Os resultados indican que existe certa relación entre unha maior competencia tecnica bilateral cunha maior variabilidade no pase., esta investigación pretende averiguar que ... [+]
A Creatividade, entendida como "Capacidade de producir respostas orixinais e útiles a calquera problema" é un elemento presente e nas conductas que se desenvolven nos deportes de equipo. A variabilidade nas accións é unha das manifestacións creativas nas que podemos fixar a nosa atención nun partido de balonmán O seu estudo estaría xustificado pola súa relación coa Intelixencia Táctica do xogador, sendo este un dos principais factores de rendemento individuais. Seguindo na liña de anteriores traballos, esta investigación pretende averiguar que relación pode existir entre a competencia técnica no pase e a variabilidade neste mesmo xesto técnico. Para elo, deseñáronse distintas probas que avaliasen as comptencias técnica, físico-motriz e creativa (variabilidade). Aplicouse para a avaliación da variabilidade unha ferramenta de observación de conductas creativas, deseñada e validada en anteriores investigación. Os resultados indican que existe certa relación entre unha maior competencia tecnica bilateral cunha maior variabilidade no pase., esta investigación pretende averiguar que relación pode existir entre a competencia técnica no pase e a variabilidade neste mesmo xesto técnico. Para elo, deseñáronse distintas probas que avaliasen as comptencias técnica, físico-motriz e creativa (variabilidade). Aplicouse para a avaliación da variabilidade unha ferramenta de observación de conductas creativas, deseñada e validada en anteriores investigación. Os resultados indican que existe certa relación entre unha maior competencia tecnica bilateral cunha maior variabilidade no pase. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001