Repositorio UVigo

Teorías e prácticas da tradución feminista e poscolonial no contexto galego : un percorrido pola ideoloxía

Investigo Repository

Teorías e prácticas da tradución feminista e poscolonial no contexto galego : un percorrido pola ideoloxía

Reimondez Meilan, Maria
 
DATE : 2015-10-29
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/423
UNESCO SUBJECT : 5701.12 Traducción ; 5705.10 Sociolingüística
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Esta tese fai un percorrido polo concepto da "ideoloxía" tanto na filosofía como en particular nos estudos de tradución para tentar analizar os usos ou silencios que a rodean. A partir de aí utiliza o marco teórico dos feminismos e as teorías poscoloniais para analizar que intereses priman á hora de utilizar "ideoloxía" como desviación dunha norma, como aspecto que a tradutora debe evitar e, unha vez debullado ese marco, pasa a un debate sobre dous estudos concretos. O primeiro ten que ver coa autopercepción que as tradutoras acaban desenvolvendo debido ao uso e difusión de conceptos patriarcais e imperialistas con respecto á tradución e á interpretación. O segundo analiza tres obras de autoras feministas e poscoloniais traducidas do inglés ao galego dende o punto de vista do tipo de intervencións ideolóxicas que fixeron as súas tradutoras.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001