Repositorio UVigo

Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal

Investigo Repository

Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal

Rodriguez Guerra, Alexandre
 
DATE : 2013
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/704
UNESCO SUBJECT : 5702.01 Lingüística Histórica
DOCUMENT TYPE : article

ABSTRACT :

O presente artigo pretende fixar a lectura dunha anotación marxinal do Cancioneiro da Ajuda. A transcendencia desta corrección marxinal é indiscutible porque podemos estar diante da única grafía <lh> (/ʎ/) entre as anotacións de A contemporáneas á copia. Para realizarmos este traballo achegámonos ás distintas interpretacións dos estudosos, revisamos algunhas reproducións de A e comprobamos tamén o orixinal manuscrito. Concluímos o labor filolóxico coa fixación, coidamos que incuestionable, desta pasaxe.

Show full item recordFiles in this item

2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001