Repositorio UVigo

Mecanismos de reacción en las fronteras de las reglas de Woodward-Hoffmann

Investigo Repository

Mecanismos de reacción en las fronteras de las reglas de Woodward-Hoffmann

Villar Lopez, Roberto
 
DATE : 2017-08-04
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/767
UNESCO SUBJECT : 23 Química ; 2306 Química Orgánica ; 2210 Química Física
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Na actualidade o uso de radicais en sintese está completamente establecido e existe ampla documentación sobre química radicalaria, tanto diastereoselectiva como enantioselectiva. Sen embargo este auxe na aplicación de reaccións radicalarias non veu acompañado dun desenvolvemento teórico e conceptual parello ó que se produciu no campo das reaccións preicíclicas coa aparaición dos conceptos de simetría orbital, orbitais fronteira ou aromaticidade dos estados de transición. O obxectivo do traballo proposto é explorar as orixes da selectividade a varios niveis (rexio-, torquo- e periselectividade) en reaccións dirradicalarias, estendendo e comprobando a aplicabilidade de conceptos xerados sobre sistemas carbonados clásicos (de capa cerrada e sen separación de carga) como a conservación da simetría orbital (regras de Woodward-Hoffmann), os conceptos de aromaticidade de minimos e estructuras de transición e os conceptos de localización e deslocalización de enlaces.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001