Repositorio UVigo

La expresión gestual y corporal en el desarrollo de las competencias del actor en los tratados de declamación publicados en España entre 1751 y 1917

Investigo Repository

La expresión gestual y corporal en el desarrollo de las competencias del actor en los tratados de declamación publicados en España entre 1751 y 1917

Solveira Díaz, Ricardo
 
DATE : 2017-08-08
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/782
UNESCO SUBJECT : 6203.01 Cinematografía ; 5506.07 Historia de la Educación ; 5312.04 Educación
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Desde finais do século XVIII prodúcense en España unha serie de cambios de carácter político, económico, social, cultural, que ven ter unha influencia decisiva no mundo das artes e das letras, e na configuración dun sistema educativo nacional. A incidencia de todo este movemento, debedor dos principios filosóficos de Ilustración, vai ser transcendental no eido das artes escénicas, pois é entón cando se comezan a elaborar diversos informes e memorias orientadas ao que se denominaba regulamentación dos teatros, e en moitos deses documentos aparece reflectida por vez primeira a cuestión da educación teatral.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001