Repositorio UVigo

La expresión gestual y corporal en el desarrollo de las competencias del actor en los tratados de declamación publicados en España entre 1751 y 1917

Investigo Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Caride Gómez, José Antonio
dc.contributor.advisor Vieites Garcia, Manuel Francisco
dc.contributor.author Solveira Díaz, Ricardo
dc.date.accessioned 2017-08-08T08:30:57Z
dc.date.available 2017-08-08T08:30:57Z
dc.date.issued 2017-08-08
dc.date.submitted 2017-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11093/782
dc.description.abstract Desde finais do século XVIII prodúcense en España unha serie de cambios de carácter político, económico, social, cultural, que ven ter unha influencia decisiva no mundo das artes e das letras, e na configuración dun sistema educativo nacional. A incidencia de todo este movemento, debedor dos principios filosóficos de Ilustración, vai ser transcendental no eido das artes escénicas, pois é entón cando se comezan a elaborar diversos informes e memorias orientadas ao que se denominaba regulamentación dos teatros, e en moitos deses documentos aparece reflectida por vez primeira a cuestión da educación teatral. spa
dc.language.iso spa spa
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title La expresión gestual y corporal en el desarrollo de las competencias del actor en los tratados de declamación publicados en España entre 1751 y 1917 spa
dc.title.alternative A expresión xestual e corporal no desenvolvemento das competencias do actor nos tratados de declamación publicados en España entre 1751 e 1917 spa
dc.type doctoralThesis spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.publisher.departamento Análise e intervención psicosocioeducativa spa
dc.publisher.cotutela tesis cotutelada spa
dc.publisher.grupoinvestigacion Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación- spa
dc.publisher.programadoc Programa Oficial de Doutoramento en Intervención psicosocieducativa en Educación Secundaria: Cara unha proposta de calidade (RD 1393/2007)
dc.subject.unesco 6203.01 Cinematografía spa
dc.subject.unesco 5506.07 Historia de la Educación spa
dc.subject.unesco 5312.04 Educación spa
dc.date.read 2017-07-13
dc.date.updated 2017-06-21T10:37:56Z
dc.advisorID 1363


Files in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001