Repositorio UVigo

El ilusionismo persistente : cuestionamientos de la representación pictórica en el arte contemporáneo

Investigo Repository

El ilusionismo persistente : cuestionamientos de la representación pictórica en el arte contemporáneo

Bueno Díaz, José Luis
 
DATE : 2017-10-27
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/873
UNESCO SUBJECT : 6203.07 Pintura
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

O desenvolvemento da fotografía no século XIX supuxo o inicio do cuestionamento da representación pictórica clásica, é decir, da relación da imaxe co seu referente. A partir deste feito histórico, a evolución en canto ós modos de representación e de recepción por parte do espectador das imaxes foi espectacular. Orixináronse novas formas de representación que en moitas ocasións están afastadas desa idea primixenia da arte como mímesis da realidade. Neste traballo de investigación pretendo analizar as estratexias empregadas por artistas contemporáneos para cuestionar a representación pictórica tradicional, sen abandonala idea da utilización do espazo da representación como rexistro que media nas relacións do imaxinario co real. Entre estas estratexias podemos sinalar a modificación dos elementos constituíntes do cadro clásico, a utilización conxunta de diferentes prácticas artísticas ou a expansión da representación máis alá do marco. Recursos cos que a representación clásica é transmutada a outro tipo de representación.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001