Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Thermodynamic study of bacterial growth under the effect of metals used in orthopaedic surgery

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.