Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

The impact of the intellectual capital in Portuguese and Galician SMEs in timber and related industries

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.