Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Thermographic methodologies used in infrastructure inspection: A review data acquisition procedures

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.