Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Efficiency and sustainability in the food sector: Critical assessment of circular economy lead indicators for water policy development

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.