Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Tectono-sedimentary evolution of the Late Quaternary record on an isolated high marginal platform at the Galician Continental Margin

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.