Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Diseño y evaluación de un programa de Expresión Corporal para mejorar la calidad de vida en mujeres con cáncer

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.