Show simple item record

dc.contributor.authorVaquero García, Alberto 
dc.contributor.authorBastida Domínguez, María
dc.contributor.authorOlveira Blanco, Ana
dc.contributor.editorCentro de Estudios Cooperativos (CECOOP)spa
dc.date.accessioned2022-03-31T11:36:15Z
dc.date.available2022-03-31T11:36:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationEn M. Cancelo Márquez, M. Botana Agra (dir.) Informe da economía social en Galicia 2020 (181-203)spa
dc.identifier.isbn9788409363643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/3346
dc.description.abstractA Economía Social (ES) caracterizase por un conxunto de principios e valores que a fan un modelo claramente diferenciado doutras entidades de natureza mercantil. A ES debe considerarse como una forma moi diferente de entender as estruturas empresariais tradicionais, en tanto que os obxectivos que persegue levan implícito un leiv motiv que transcende o beneficio para os seus partícipes. En termos xerais, poderíase dicir que os obxectivos e resultados esperados das estruturas produtivas tradicionais subxacen a outros de índole superior para as entidades de ES. Como consecuencia da necesidade de incluír a ES nas axendas políticas, as Administracións Públicas (AA. PP) con competencias neste eido veñen aprobando distintas medidas para o fomento da ES. Cunha contribución estimada superior ao 7 % do PIB, os datos da Xunta de Galicia indican que en marzo de 2021 había en Galicia 1.455 cooperativas activas, 1.463 sociedades laborais, 111 centros especiais de emprego e 13 empresas de inserción laboral (Vaquero e Bastida, 2021). Neste contexto, debe destacarse que incluso durante o ano pasado, no que a economía sufriu gravemente os efectos da pandemia, Galicia foi quen de aumentar en 126 novas empresas de ES. Polo tanto, a análise do marco de desenvolvemento e aplicación das políticas públicas dirixidas a mellorar a actuación e eficiencia das entidades de ES é especialmente importante na súa consideración de motor de desenvolvemento nunha parte substancial da economía galega. O obxectivo deste capítulo é sinalar a importancia das políticas públicas para o desenvolvemento da ES e o asociacionismo. Para iso, e tras esta introdución, o segundo apartado centrase en describir o marco europeo. O terceiro apartado realiza o mesmo exercicio dende a óptica nacional. O cuarto apartado completa a triloxía territorial da ES, analizando a actuación en Galicia, especialmente dende a perspectiva rexional. No quinto apartado descríbese o tecido asociativo de apoio á ES en Galicia. No sexto apartado sinalase un conxunto de recomendacións, para rematar este capítulo coas conclusións.spa
dc.language.isoglgspa
dc.titlePolíticas públicas para o desenvolvemento da economía social e asociacionismoglg
dc.typebookPartspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.identifier.editorhttps://www.cecoop.eu/_files/ugd/6c2ea3_c3785a77154648ecbe696e3095f50a0a.pdf
dc.publisher.departamentoEconomía aplicadaspa
dc.publisher.placeSantiago de Compostelaspa
dc.subject.unesco5309 Organización Industrial y Políticas Gubernamentalesspa
dc.subject.unesco5902.06 Política Económicaspa
dc.computerCitationpub_title=Informe da economía social en Galicia 2020|volume=|start_pag=181|end_pag=203


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record