Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Plasmonic gold assemblies: synthesis, characterization and sensing applications

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.