Show simple item record

dc.contributor.authorVaquero García, Alberto 
dc.contributor.authorBastida Domínguez, María
dc.contributor.editorCentro de Estudios Cooperativos (CECOOP)spa
dc.date.accessioned2023-03-08T11:05:23Z
dc.date.available2023-03-08T11:05:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationEn M. Cancelo Márquez, M. Botana Agra (dir.) Informe da economía social en Galicia 2021 (147-163)spa
dc.identifier.isbn9788409458264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/4556
dc.description.abstractIntrodución: A Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social, permitiu establecer a nivel estatal os principios orientadores deste eido da economía, contribuíndo á súa visibilidade e recoñecemento. Posteriormente, algunhas Comunidades Autónomas (CC. AA.) foron aprobando a súa propia normativa. Este foi o caso de Galicia, que coa Lei 6/2016, do 4 de maio, de economía social, adapta a norma estatal á nosa realidade autonómica (Bastida et al., 2019; Vaquero e Bastida, 2021). En concreto, no seu segundo capítulo permite identificar as entidades que conforman a Economía Social (ES) e no artigo 6 incorpora as comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man común. Ao anterior compre engadir a normativa específica en esta materia, tanto a nivel estatal coma para Galicia: a Lei 55/1980, de 11 de novembro, de montes veciñais en man común e a Lei 13/1989 de 10 de outubro, de montes veciñais en man común, respectivamente (Bastida e Vaquero, 2019; 2020; 2021; Vaquero e Bastida, 2021). No presente capítulo tratárase de describir a situación en Galicia das comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man común como parte do tecido da ES. A continuación, analizase a situación dos montes veciñais de man común (MVMC), para posteriormente afondar no estudo das comunidades de montes veciñais de man común (CMVMC). O cuarto apartado sitúa a análise nas mancomunidades de montes veciñais de man común (MMVMC). O capítulo remata cunha serie de recomendacións e conclusións.spa
dc.language.isoglgspa
dc.titleAs comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man comúnglg
dc.typebookPartspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.identifier.dlC 1817-2022
dc.publisher.departamentoEconomía aplicadaspa
dc.publisher.placeSantiago de Compostelaspa
dc.subject.unesco3106.04 Ordenación de Montesspa
dc.contributor.editorLiteraryCancelo Márquez, María Teresa
dc.contributor.editorLiteraryBotana Agra, Manuel
dc.computerCitationpub_title=Informe da economía social en Galicia 2021 |volume=|start_pag=147|end_pag=163spa


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record