Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

An application of power indices for the family of weighted majority games in partition function form

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.