Show simple item record

dc.contributor.advisorGutiérrez Sánchez, Águeda 
dc.contributor.advisorVernetta Santana, Mercedes
dc.contributor.authorTaboada Iglesias, Yaiza 
dc.date.accessioned2017-06-16T11:05:55Z
dc.date.available2017-06-16T11:05:55Z
dc.date.issued2017-06-16
dc.date.submitted2017-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/745
dc.description.abstractO traballo de investigación a desenrolar consiste na elaboración da primeira tese doutoral sobre a Ximnasia Acrobática . Este deporte encóntrase nunha etapa de forte desenvolvemento tanto en número de ximnastas como no nivel. A selección nacional de Ximnasia Acrobática conseguiu meter nas finais do mundial a un trío da categoría senior, sendo estas ximnastas galegas. Galicia posúe o 50% da selección Nacional deste deporte sendo pioneiros xunto coas comunidades autónomas de Andalucía e comunidade Valenciana. A Ximnasia Acrobática descríbese como un deporte Acrobático-Coreográfico onde se integran tres elementos fundamentais: formación de figuras ou pirámides corporais, acrobacias e elementos de fuerza, flexibilidade e equilibrios, e elementos de danza, saltos e piruetas ximnásticas como componente coreográfico, o que lle otorga a este deporte o grao de artístico. Os obxectivos desta investigación establécense en tres grandes grupos, determinar o perfil cineantropométrico dos ximnastas de Ximnasia Acrobática de todo o territorio nacional, establecer as diferenzas en función do rol desenvolvido por cada un dos ximnastas e establecer as diferenzas en función das modalidades das que se compón dito deporte As estratexias de análise e indagación para a procura e extracción dos datos serán as marcadas para a elaboración dun traballo rigoroso, válido e fiable empregando un instrumental adecuado que cumpra as condicións de fiabilidade. Por so empregaranse instrumentos de medición totalmente validados, amplamente empregados e contrastados en múltiples investigacións de ámbito deportivo. Para a recollida e posterior análise empregarase instrumentos do Grupo Español de Cineantropometría (GREC) de la Federación Española de Medicina del Deporte (FE.ME.DE.),así como procedementos establecidos pola Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). O carácter descritivo deste estudio implica que as variables nos serán manipuladas nembargante si se establecerán comparación entre as variables de agrupación. O sistema de variables se establece en variables atributivas e explicativas e variables de agrupación. En cuanto as variables atributivas e explicativas contemplamos as variables morfolóxicas (Medidas xerais, pregues cutáneos, diámetros, perímetros e lonxitudes) o somatotipo, os Índices de proporcionalidade e a composición corporal. As variables de agrupación seran as diferentes modalidades, o rol de cada ximnasta e a categoría de idade.spa
dc.description.abstractEl trabajo de investigación a desarrollar consiste en la elaboración de la primera tesis doctoral sobre la Gimnasia Acrobática. Este deporte se encuentra en una etapa de fuerte desarrollo tanto en número de gimnastas como en el nivel. La selección nacional de Gimnasia acrobática ha conseguido meter en las finales del mundial a un trío sénior , siendo éstas gimnastas gallegas. Galicia tiene el 50% de la selección Nacional de este deporte siendo pioneros junto con las comunidades autónomas de Andalucía y la comunidad Valenciana. La Gimnasia Acrobática se describe como un deporte Acrobático- coreogáfico en donde se integran tres elementos fundamentales: formación de figuras o pirámides corporales, acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios, y elementos de danza, saltos y piruetas gimnásticas como componente coreográfico, lo que le otorga a este deporte el grado de artístico. Los objetivos de esta investigación se establecen en tres grandes grupos, determinar el perfil cineantropométrico de los gimnastas de Gimnasia Acrobática de todo el territorio nacional, establecer las diferencias en función del rol desarrollado por cada uno de los gimnastas y establecer las diferencias en función de las modalidades de las que se compone dicho deporte Las estrategias de análisis e indagación para la búsqueda y extracción de los datos serán las marcadas para la elaboración de un trabajo riguroso, válido y fiable empleando un instrumental adecuado que cumpla las condiciones de fiabilidad. Por eso se emplearán instrumentos de medición totalmente validados, ampliamente empleados y contrastados en múltiples investigaciones de ámbito deportivo. Para la recogida y posterior análisis se utilizarán instrumentos del Grupo Español de Cineantropometría (GREC) de la Federación Española de Medicina del Deporte (FE.ME.DE.),así como procedimientos establecidos por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). El carácter descritivo de este estudio implica que las variables no serán manipuladas, sin embargo, sí se establecerá comparación entre las variables de agrupación. El sistema de variables se establece en variables atributivas y explicativas y variables de agrupación. En cuanto a las variables atributivas y explicativas contemplamos las variables morfológicas (Medidas generales, pliegues cutáneos, diámetros, perímetros y longitudes) el somatotipo, los Índices de proporcionalidad y la composición corporal. Las variables de agrupación serán las diferentes modalidades, el rol de cada gimnasta y la categoría de edad.spa
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleAnálise do perfil morfolóxico da elite de Ximnasia Acrobática en Españaspa
dc.title.alternativeAnálisis del perfil morfológico de la élite de Gimnasia Acrobática en Españaspa
dc.title.alternativeAnalysis of the morphological profile of the elite of Acrobatic Gymnastics in Spainspa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoDidácticas especiaisspa
dc.publisher.grupoinvestigacionEducación, Actividade Física e Saúde. GIES.spa
dc.publisher.programadocPrograma Oficial de Doutoramento en Actividade Física, Deporte e Saúde (RD 1393/2007)
dc.subject.unesco2402.04 Composición del Cuerpospa
dc.subject.unesco2411.06 Fisiología del Ejerciciospa
dc.subject.unesco2410.02 Anatomía Humanaspa
dc.date.read2017-06-12
dc.date.updated2017-05-22T12:58:59Z
dc.advisorID4403


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain