Show simple item record

dc.contributor.advisorPrego Reboredo, Ricardo
dc.contributor.advisorDe Uña Alvarez, Elena Pilar 
dc.contributor.authorÁlvarez Vázquez, Miguel Ángel 
dc.date.accessioned2017-08-08T11:29:41Z
dc.date.available2019-03-16T00:15:05Z
dc.date.issued2017-08-09
dc.date.submitted2017-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/787
dc.description.abstractIt is structured according to the following points: 1. Continental contributions to the rias: A comparative study of the influence of river in compounds transported by rivers and the influence of different anthropogenic disturbances. Condominas River, Das Mestas River and Ferreiras River (Ria of Cedeira). Mero River (Ria of A Coruña). Eume River, Mandeo River and Mendo River (Ártabro Gulf). Impact of wildfires in the material transported by rivers (Fragas do Eume Natural Reserve, April 2012, and Oitavén River, August 2006). 2. Fluvial traceability in the sediment of rias: Continental , marine and anthropogenic tracer metals in rias. Geochemical and mineralogical characterization of surface sediments between Prior and Ortigueira Capes. Evolution of pollution during the Anthropocene, Cedeira, Ferrol, Ares, Betanzos and Coruña Rias. The characterization of the physical geography of river basins will be held in the UVigo. The determination of trace metals by AAS and ICP-MS in the laboratories of IIM-CSIC (Vigo) and IPIMAR (Lisbon), the dating by 210Pb in the "Poznan Radiocarbon Laboratory" (Poland), the contents of POC, PIC and PON in analytical services unit of the UDC, biological variables in the IEO (A Coruña), the nutrient salts in the INTECMAR and dissolved oxygen in the IIM-CSIC.spa
dc.description.abstractEste traballo estruturase de acordo cos seguintes puntos: 1.- Contribucións continentais ás rías: Estudio comparado da influencia das concas nos compostos transportados polos ríos e da influencia de diferentes alteracións de orixe humano. Ríos Condominas, Das Mestas e Ferreiras (Ría de Cedeira). Río Mero (ría de A Coruña). Ríos Eume, Mandeo e Mendo (golfo Ártabro) Impacto dos incendios forestais no material transportado polos ríos (Reserva natural das Fragas do Eume, Abril de 2012 e río Oitavén, agosto de 2006). 2.- Trazabilidade fluvial no sedimento das rías: Metais trazadores de influencia continental, mariña e antropoxénica en rías. Caracterización xeoquímica e mineralóxica do sedimento superficial entre os cabos Prior e Ortigueira. Evolución da contaminación durante o antropoceno, rías de Cedeira, Ferrol, Ares, Betanzos e A Coruña. A caracterización da xeografía física das concas fluviais realizarase na UVigo. A determinación de metais traza por AAS e ICP-MS nos laboratorios do IIM-CSIC (Vigo) e IPIMAR (Lisboa); as datacións mediante 210Pb no "Poznan Radiocarbon Laboratory" (Polonia), os contidos en POC, PIC e PON na unidade de servizos analíticos de UDC, as variables biolóxicas no IEO (A Coruña), os sales nutrientes no INTECMAR e o osíxeno disolto no IIM-CSIC.spa
dc.description.abstractEste trabajo se estructura de acuerdo a los siguientes puntos: 1. Contribuciones continentales a las rías: Estudio comparado de la influencia de las cuencas en los compuestos transportados por los ríos y de la influencia de diferentes alteraciones de origen humano. Ríos Condominas, Das Mestas y Ferreiras (ría de Cedeira). Río Mero (ría de A Coruña). Ríos Eume, Mandeo y Mendo (golfo Ártabro). Impacto de los incendios forestales en el material transportado por los ríos (Reserva Natural de las Fragas do Eume, abril de 2012, y río Oitavén, agosto de 2006). 2. Trazabilidad fluvial en el sedimento de las rías: metales trazadores de la influencia continental, marina y antropogénica en rías. Caracterización geoquímica y mineralógica del sedimento superficial entre los cabos Prior y Ortigueira. Evolución de la contaminación durante el antropoceno, rías de Cedeira, Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña. La caracterización de la geografía física de las cuencas fluviales se realizará en la UVigo. La determinación de metales traza por AAS e ICP-MS en los laboratorios del IIM-CSIC (Vigo) e IPIMAR (Lisboa); las dataciones mediante 210Pb en el “Poznan Radiocarbon Laboratory” (Polonia), los contenidos en POC, PIC y PON en la unidad de servicios analíticos de la UDC, las variables biológicas en el IEO (A Coruña), las sales nutrientes en el INTECMAR y el oxígeno disuelto en el IIM-CSICspa
dc.language.isoengspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleContinental contributions to coastal zone : natural and anthropogenic disturbances in biogeochemical river flows and their traceability in the sedimentary compartmentspa
dc.title.alternativeAportes continentales a la zona costera : alteraciones naturales y antropogénicas de los flujos biogeoquímicos fluviales y su trazabilidad en el compartimento sedimentariospa
dc.title.alternativeAportes continentais á zona costeira : alteracións naturais e antropoxénicas dos fluxos bioxeoquímicos fluviais e a súa trazabilidade no compartimento sedimentariospa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoHistoria, arte e xeografíaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionGrupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)spa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (RD 99/2011)
dc.subject.unesco2505.03 Geografía de Los Recursos Naturalesspa
dc.subject.unesco25 Ciencias de la Tierra y del Espaciospa
dc.subject.unesco2390 Química Farmacéuticaspa
dc.date.embargoEndDatespa
dc.date.read2017-07-13
dc.date.updated2017-06-01T14:59:58Z
dc.advisorID632


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain