Show simple item record

dc.contributor.authorRiobó Villanueva, Benedicto
dc.contributor.authorDafonte Gómez, Alberto 
dc.contributor.editorUniversidade de Santiago de Compostelaspa
dc.date.accessioned2017-11-22T09:17:09Z
dc.date.available2017-11-22T09:17:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/894
dc.description.abstractA imaxe dun país é unha suma simplificada dunha longa serie de impresións e percepcións que os públicos teñen sobre el a través de fontes diversas. A xestión estratéxica de márcaa territorio é unha ferramenta para canalizar ese conxunto de asociacións e informacións de modo que conduzan a unha imaxe de país que se converta nun activo, debido a que no mercado global os países e territorios compiten para atraer recursos. Dentro do amplo conxunto de dimensións que conforman unha marca territorio, as empresas xogan un papel destacado en canto a transmisión de valores e transferencia ao seu país de orixe nun proceso de retroalimentación do que se coñece como country of origin effect. As compañías aéreas teñen un papel protagonista neste escenario debido a que, en moitos casos, teñen fortes vinculacións cos seus países de orixe ben por ser herdeiras dun monopolio estatal, ben por contar cun posicionamento comercial privilexiado nos seus territorios. As compañías aéreas son, por definición, un soporte de comunicación internacional na medida en que as súas aeronaves, persoal e servizos teñen presenza en distintos países e son vía de chegada preferente para un elevado número de pasaxeiros que asocian inmediatamente a súa experiencia no país coa experiencia coa compañía que os transportou ata el. Neste texto exploraremos as relacións existentes entre 23 flag airlines europeas e os seus países de orixe a través da análise dos distintos elementos que conforman a súa identidade gráfica corporativa.spa
dc.description.abstractThe image of a country is a simplified sum of a long series of impressions and perceptions of the public from diverse sources. Since countries and territories compete to attract resources in the global market, the strategic management of the territory brand is a tool to channel this set of associations and information in order to lead the country image to become an asset. Within the broad set of dimensions that shape a brand territory, companies play a prominent role in transmitting values to their country of origin in a process of feedback from “country of origin effect”. Airlines have a leading role in this scenario since they have strong links with their countries of origin in many cases, either because they are inheritors of a state monopoly or because they have a privileged commercial position in their territories. Airlines are, by definition, an international communication support insofar as their aircraft, personnel and services are present in different countries and are a preferred route of arrival for a large number of passengers who immediately associate their experience in the country with the experience with the company that transported them. In this text we will explore the relationships between 23 European flag airlines and their countries of origin through the analysis of the different elements of their corporate graphic identity.spa
dc.language.isoglgspa
dc.titleFlag airlines : a identidade gráfica das compañías aéreas desde a perspectiva da marca paísspa
dc.title.alternativeFlag airlines : the graphic identity of airlines from a country branding perspectivespa
dc.typeconferenceObjectspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoComunicación audiovisual e publicidadespa
dc.conferenceObject.typeComunicación extensa nacionalspa
dc.identifier.conferenceObjectI Congreso Internacional AGACOM Alén das Fronteiras: Redes na Diversidade, Santiago de Compostela, España, 20-21 noviembre 2017spa
dc.identifier.conferencehttp://www.agacom.org/congreso-2017spa
dc.publisher.grupoinvestigacionInvestigación en Comunicación para o Servizo Públicospa
dc.date.updated2017-11-21T10:19:28Z
dc.computerCitationpub_title=Flag airlines|volume=undefined|journal_number=|start_pag=463|end_pag=477|congress_title=I Congreso Internacional AGACOM Alén das Fronteiras: Redes na Diversidade|start_date=20/11/2017|end_date=21/11/2017spa


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record